Achiziții

reclama1

Beneficiar privat: S.C. SOVECORD-INT. S.A.

Date de contact: Slatina, Str. Piteşti, Nr. 165, Judeţul Olt

Telefon: 0249.439.346

Proiect [56886]: Diversificarea productiei S.C. SOVECORD-INT. S.A. prin achizitia de echipamente, utilaje si soft-uri de _fabricare a lacurilor si vopselelor industriale

In urma derulării procedurii de achizitie de echipamente, utilaje si soft-uri - inclusiv a instruirii specializate pentru proiectul „Diversificarea productiei S.C. SOVECORD-INT. S.A. prin achizitia de echipamente, utilaje si soft-uri de fabricare a lacurilor si vopselelor industriale" in perioada 08.04.2015 - 21.04.2015, au rezultat 6 note de atribuire contracte si 2 note de neatribuire, dupa cum urmeaza:

ATRIBUIRI

1.Lot 1 - ECHIPAMENTE PRODUCTIE: Dispersor 20-50 l - 1 bucată, Dispersor
sarja 350-1250 kg - 1 bucată

  • Oferta depusă de către SC Chemco Trade SRL, din punct de vedere tehnic a îndeplinit cerintele minimale din Specificatiile tehnice si s-a încadrat în valoarea estimată a achiziţiei, astfel incat oferta a fost desemnata castigatoare.

  • Data contract: 07.05.2015

  • Valoare contract: 74707,00 EUR

  • Nume contractor: SC CHEMCO TRADE SRL

2.Lot 2 - ECHIPAMENTE CERCETARE SI TESTARE LABORATOR: Moara de

laborator - 1 bucată, Termobalanta - 1 bucată, Spectrofotometru fix - 1 bucată, Soft controlul calitatii (QC) - 1 bucată, Dispozitiv determinare aderenta 1 - 1 bucată, Dispozitiv determinare aderenta 2 - 1 bucată, Echipament de ambutisare - 1 bucată, Dispozitiv automat pentru aplicarea peliculelor - 1 bucată.

Oferta depusă de către SC Chemco Trade SRL, din punct de vedere tehnic a îndeplinit cerintele minimale din Specificatiile tehnice si s-a încadrat în valoarea estimată a achiziţiei, astfel incat oferta a fost desemnata castigatoare.

3.Lot 4 ECHIPAMENTE DOZARE SI TESTARE INFLAMABILITATE: Balanta
tehnica 6000 g - 1 bucată, Aparat pentru determinarea punctului de inflamabilitate
(inflametru) - 1 bucată

Oferta depusă de către SC Multi-Lab SRL, din punct de vedere tehnic a îndeplinit cerintele minimale din Specificatiile tehnice si s-a încadrat în valoarea estimată a achiziţiei, astfel incat oferta a fost desemnata castigatoare.

Lot 5 ECHIPAMENT DOZARE SECTIE: Platforma de cantarire 1500 kg - 1 bucată

Oferta depusă de către SC SWS International SRL, din punct de vedere tehnic a îndeplinit cerintele minimale din Specificatiile tehnice si s-a încadrat în valoarea estimată a achiziţiei, astfel incat oferta a fost desemnata castigatoare.

Lot 6 ECHIPAMENT TESTARE COROZIUNE: Cabina coroziune ciclica - 1 bucată

Oferta depusă de către SC Cosichem & Analitical SRL, din punct de vedere tehnic a îndeplinit cerintele minimale din Specificatiile tehnice si s-a încadrat în valoarea estimată a achiziţiei, având preţul cel mai scăzut în condiţiile în care este singura ofertă primită în cadrul procedurii, astfel incat oferta a fost desemnata castigatoare

Lot 8 INSTALATII DE VENTILARE: Instalatie ventilare spatiu productie 1 - 1 bucată, Instalatie ventilare spatiu productie 2 - 1 bucată

Oferta depusă de către SC Alwo-Therm SRL, din punct de vedere tehnic a îndeplinit cerintele minimale din Specificatiile tehnice si s-a încadrat în valoarea estimată a achiziţiei, având preţul cel mai scăzut în condiţiile în care este singura ofertă primită în cadrul procedurii, astfel incat oferta a fost desemnata castigatoare.

Lot 3 SOFT ÎNTOCMIRE FISE DE SECURITATE (FDS): Soft intocmire fise de securitate (FDS) - 1 bucată

S.C. SOVECORD-INT. S.A. a emis Decizie de neatribuire a contractului pentru lotul 3, deoarece ofertantul castigator a refuzat sa semneze contractul de furnizare.

Lot 7 ECHIPAMENTE APLICARE: Pistol de vopsit 1 - 1 bucată, Pistol de vopsit 2 - 1 bucată

Deoarece nu au fost primite oferte pentru echipamentele aferente lotului 7, S.C. SOVECORD-INT. S.A. a emis Decizie de neatribuire a contractului pentru lotul 7.

Pentru loturile 3 si 7 pentru care s-a emis decizie de neatribuire se va relua licitatia, prin relansarea unei noi proceduri de achiziţie pentru aceste doua loturi.